Repetities

tijd: dinsdagavonden 20.00 uur – 22.00 uur

plaats: ‘Menorah’, Wigboldstraat 3, Ten Boer

Contributie

Ledencontributie: € 14,50 per maand (€ 174,- per jaar)

Bankrekening: NL60 RBRB 0790 098970 t.n.v. Gemengd Koor Ten Boer

Bestuur

Annemarie Meijer, (tijdelijke) voorzitter

   ( annemmm@kpnplanet.nl )

Corrie de Lange, secretaris (corrie.boekhorst@gmail.com)

Dick Bos, penningmeester (dickbos57@ziggo.nl)

Rita Wezeman

Henk Nieboer

(oude samenstelling van het bestuur)

Muziekcommissie

Teuna Bekkema

Annemarie Meijer

Henk Nieboer

Feestcommissie

Jans en Nella Brals

Harry en Annelies de Boer

Rinus en Mena van Hoogenhuizen

Website

Onderhoud website: Dick Bos (dickbos57@ziggo.nl )

Privacy verklaring

Onze privacyverklaring vindt u hier.