Repetities

tijd: dinsdagavonden 20.00 uur – 22.00 uur

plaats: ‘Menorah’, Wigboldstraat 3, Ten Boer

Contributie

Ledencontributie: EUR 14,50 per maand (EUR 174,- per jaar)

Bankrekening: NL60 RBRB 0790 098970 t.n.v. Gemengd Koor Ten Boer

Bestuur

Mena van Hoogenhuizen, voorzitter ( mena.rinus@xs4all.nl )

Corrie de Lange, secretaris (corrie.boekhorst@gmail.com)

Dick Bos, penningmeester (dickbos57@ziggo.nl)

Marjolein Koridon

Henk Nieboer

Muziekcommissie

Lidy van Duuren

Annemarie Meijer

Henk Nieboer

Feestcommissie

Jans en Nella Brals

Harry en Annelies de Boer

Rinus en Mena van Hoogenhuizen

Website

Onderhoud website: Mena van Hoogenhuizen (mena.rinus@xs4all.nl )

Privacy verklaring

Onze privacyverklaring vindt u hier.